Lääkehoidon asiantuntijaksi

Siilinjärven apteekki toimii opetusapteekkina. Koulutamme apteekkitoiminnan käytännön taitoja uusille farmasianopiskelijoille vuosittain. Opetusapteekki-harjoittelu toteutetaan yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Opetusapteekkiharjoittelu on monille farmaseutti- ja proviisoriopiskelijoille ensimmäinen kosketus käytännön apteekkimaailmaan.


Siilinjärven apteekki on palkittu kaksi kertaa Vuoden opetusapteekkina. Siilinjärven apteekki on saanut tunnustuksen vuonna 2017 ja 2003. Vuoden opetusapteekki-tunnustuspalkinto myönnetään apteekille, jossa farmaseutin ja proviisorin opintoihin kuuluva harjoittelu on järjestetty esimerkillisellä tavalla. Valitsijatyöryhmän mukaan Vuoden Opetusapteekiksi 2017 valitussa Siilinjärven apteekissa farmasian opiskelijoiden harjoittelun ohjaaminen on ollut pitkäjänteistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Apteekki valitaan farmasian koulutusta antavien yliopistojen opiskelijoilta keräämän palautteen perusteella. Valinnasta päättää koulutusyksikköjen ja apteekkialan järjestöjen edustajista koostuva työryhmä. Vuoden opetusapteekki on valittu vuodesta 1992 lukien.

Hyvä nuori: Oletko koskaan ajatellut apteekkialaa elämäntyönä. Farmasian opinnot takaavat alan eri sektoreilla erinomaiset työmahdollisuudet. Jo kahden ja puolen vuoden yliopisto-opinnoilla saavutetaan alan alempi korkeakoulututkinto, farmaseutin tutkinto, joka avaa oven erinomaiseen ammattiin. Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Itä-Suomen Yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

Opetusapteekkiharjoitteluun Siilinjärven apteekkiin

Kevään 2024 harjoittelijat on valittu.

Hakuaika vuoden 2025 harjoitteluun 0n 1.6. - 30.9.2024.

Lähetä hakemuksesi sähköpostitse osoitteella: asiakaspalvelu@siilinapteekki.fi

Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi.

Valitsemme hakemusten perusteella osan hakijoista jatkohaastatteluun.